Házená v Paskově

náborový leták pro zájemce >>

Tento sport patří k nejstarším zde v Paskově. První zmínka se datuje v roce 1928, kdy se nejdříve hrála česká házená. Prvně s ní začali Sokoli, poté se přidali členové DTJ a Orli. Za druhé světové války se spojili házenkáři celé obce a vytvořili v Klubu českých cyklistů silný celek. Po osvobození v 1946 přešli házenkáři do Sokola. V roce 1954 skončila v Paskově česká házená a oddíl přesedlal na házenou mezinárodní. Rozdíly mezi oběma sporty jsou zásadní. Užší a vyšší branky, větší obvod míče, jiné lajnování hrací plochy a také jiná pravidla hry. První utkání bylo sehráno u Sokolovny II dnešní Orlovna, dne 10.10.1954 mezi Sokolem Paskov a Gotwaldovem - dnes Zlín. Na podzim 1956 bylo družstvo zařazeno do druhé ligy, kterou vyhrálo a postoupilo do celostátní ligy první. Do Paskova jezdila družstva zvučných jmen Sparta Praha, Slavoj Brno a také slovenské celky. V tomto historicky nejúspěšnějšímu týmu figurovala jména – Kolibač L., Sládeček J., Ing.Sýkora M., Ing.Lísek O., Ing.Březina M., Rohan L., Kniespel O., Ing. Řeha V., Ing. Němčík M., Korvas J., Matěj M., L. Klega. Trenérem byl Novotný V. a vedoucím Chvátal O. Po roce působení družstvo sestoupilo do druhé ligy, kde několik let také hrálo. V roce 1962 následoval sestup do krajského přeboru, kde až do devadesátých let po různých reorganizacích soutěží oddíl působil v různých věkových kategoriích. Oddíl prožil několik generačních změn, které se vždy projevily na výkonosti i umístění v soutěžích. K překonání těchto problémů vedla cesta starosti o mladou generaci, která se dařila se střídavými úspěchu a nezdary. V osmdesátých letech byl v čele výboru házené L. Klega a hlavním trenérem M. Golka.

Házená se začínala hrát na škvárovém hřišti u Sokolovny, kde bylo vybudováno i umělé osvětlení a pořádaly se tradiční večerní turnaje. V roce 1974 byl škvárový povrch nahrazen asfaltem. Financováním pomohla Prefa Paskov s OKD a velkou pomoc na realizaci poskytl i p. Václavík a všichni členové házenkářského oddílu. Tato asfaltová plocha sloužila mnoho let nejen pro sport, ale i pro pořádání různých kulturních akcí.

První mistrovské utkání 2. ligy jsme sehráli doma s Bedihoští. Utkání jsme prohráli 7:12 (1:6)

V devadesátých letech minulého století došlo nejen ke změnám politickým, ale i ve sportu. Nás to zasáhlo změnou názvu. TJ Orel dostal v restituci zpět majetek což se týkalo i asfaltové plochy a zázemí. Házená vystupovala v tuto dobu pod názvem Orel Paskov. Činnost házené pokračovala jak u Orlovny, tak i na nově vybudované tartanové hrací ploše u školy. V osmdesátých letech měl oddíl v soutěžích žáky, dorostence a muže, některé ročníky měly i dvě družstva a také měl oddíl žačky, dorostenky a později i ženy.

září 1964 – dorostenky Sokola Paskov

V osmdesátých a devadesátých letech se hrál v Paskově krajský přebor za velké podpory diváků. Do konce století byla házená v Paskově sportem číslo jedna a žila s tímto sportem celá obec. Postupně se na trh dostávaly další sporty a základna házené klesala. Ikdyž výrazné úspěchy zde nebyly, obětavost trenérů a vedoucích byla příkladná.

1973 – muži

V roce 2005 došlo k posunu v zázemí házené. Ve výběrovém řízení dostal oddíl házené Paskova od českého svazu házené darem nafukovací halu s univerzálními rozměry pro více sportů. Po více než desítku let zde bylo uskutečněno nespočet sportovních klání nejen v házené. Přibyly další halové sporty – florbal, odbíjená, badminton aj. Házená zde hrála pár let druhou ligu mužů i žen. V tuto dobu se o základnu starali tito vedoucí a trenéři - M. Nová, M. Petráš, J. Andrýsek, P. Matěj, Tvarožková D., Pavlík M., Štefek J., Dvořák J., Kudlej R. aj. V oddíle se postupně začalo objevovat tzv. přespolních hráčů a hráček. Klesala základna a přes výrazně lepší podmínky, zájem o házenou klesal. Nafukovací hala v roce 2016 dostala od TJ Orel stopku, když pozemek, na kterém hala stála Orel pronajal soukromému podnikateli. Hala se musela odstranit a házenkáři se museli smířit se zázemím na školním hřišti. Naštěstí to nebylo na dlouhou dobu, protože město Paskov postavilo u školy v roce 2018 sportovní universální halu včetně technického zázemí. Házená se osamostatnila a vytvořila samostatný právní subjekt s názvem Házená Paskov z.s. Ve sportovní hale našlo skvělé zázemí více sportů a nyní je jen na lidech tyto podmínky využít. Cílem házené je budovat mládežnickou základnu a postupně obsadit všechny věkové kategorie. V současné době v roce 2020 je v soutěži družstvo mužů, žactvo a mini na úrovni kraje a družstvo dorostenek ve druhé lize. V úzkém kolektivu funkcionářů pracují trenéři a vedoucí jmenovitě – Meca J., Maňák R., Klega L., Štefek J., Blažek R., Šilák M., Kuča R., Pešatová M. a Galová P.